5 do’s en 5 don’ts bij warme dagen

Vijf do’s en vijf don’ts Als de thermometer vijf achtereenvolgende dagen boven de 25 graden uitslaat, waarvan drie dagen op 30 graden of meer, is sprake van een hittegolf. Wat te doen en wat te laten?

Je telt pas mee met een actieplan, hittegolven zijn daarin niet anders. Ook al heeft de ‘activering’ van het Nationaal Hitteplan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer om het lijf dan een oproep tot alertheid en een verzameling tips: er is geen overheidsingrijpen of crisiscentrum. En ook al is die oproep in eerste instantie alleen gericht op ‘kwetsbaren’ die extra gevoelig zijn voor de gevolgen van de hitte.

Als de thermometer vijf achtereenvolgende dagen boven de 25 graden uitslaat, waarvan drie dagen op 30 graden of meer, is sprake van een hittegolf.

Lees snel verder op de volgende pagina!